DNI SWARZĘDZA – AKREDYTACJE

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych przygotowaniem relacji z Dni Swarzędza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem akredytacji, a następnie wypełnienie i przesłanie formularza akredytacyjnego najpóźniej do poniedziałku, 19 czerwca.

Regulamin akredytacji na „Dni Swarzędza 2017”

  1. Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem „Dni Swarzędza 2017” określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  3. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach „Dni Swarzędza 2017”.
  4. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
  5. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.