Formularz akredytacyjny dla mediów na Dni Swarzędza 2019

Dziennikarzy pragnących uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu zapraszamy do składania akredytacji prasowych po przez formularz znajdujący się poniżej.


“DNI SWARZĘDZA 2019”
https://forms.gle/Nb6jYizmQvpa1deEA

Czas składania wniosku do 10 czerwca 2019.
Odbiór akredytacji według listy 14 czerwca 2019.

Regulamin akredytacji na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu.

  • Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem określonych w niniejszym regulaminie.
  • Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  • Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
  • Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
  • W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.