NABÓR NA STANOWISKO TECHNIKA

Dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

ogłasza nabór na stanowisko

Technik

Data oferty: 31.01.2018 r.

Opis stanowiska:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 2. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełen etat
 3. Liczba etatów – 1

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe
 2. Znajomość obsługi komputera
 3. Prawo jazdy – kat. B
 4. Uczciwość, dyspozycyjność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych
 2. Współudział przy organizacji imprez w Ośrodku Kultury w Swarzędzu

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych)”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Kultury w Swarzędzu,

 1. Poznańska 14 lub pocztą na podany adres lub drogą elektroniczną na adres: praca@ok-

swarzedz.pl w terminie do 16.02.2018 r.

Uwagi końcowe:

 1. Dostarczone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie

    wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 1. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy

    kwalifikacyjnej

 1. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru zostaną

    zniszczone, zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny