NABÓR NA STANOWISKO TECHNIKA

Dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

ogłasza nabór na stanowisko

Technik

Data oferty: 11.12.2017 r.

Opis stanowiska:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 2. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełen etat
 3. Liczba etatów – 1
 4. Zatrudnienie od stycznia 2018
 5. Określenie stanowiska:  Technik

Wymagania niezbędne:

 1. Znajomość obsługi komputera ( minimum znajomość obsługi pakietu MS Office)
 2. Wykształcenie minimum zawodowe
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy
 4. Prawo jazdy – kat. B
 5. Uczciwość, dyspozycyjność
 6. Kultura osobista, komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych
 2. Współudział i pomoc techniczna przy organizacji imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, przesłać pocztą na podany adres lub drogą elektroniczną na adres:

praca@ok- swarzedz.pl w terminie do 29.12.2017 r.

 

Uwagi końcowe:

 1. Dostarczone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane analizie
 2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone
 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny