Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

ogłasza nabór na stanowisko:  Opiekun ekspozycji

Data ogłoszenia oferty: 04.03.2019

1.  Wymagania formalne

 • wykształcenie: preferowane wyższe lub w trakcie studiów (kierunki humanistyczne lub artystyczne)
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera oraz kasy fiskalnej i terminali płatniczych
 • wysoka kultura osobista
 • zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi (również z dziećmi), umiejętność pracy w zespole
 • uczciwość, punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • dyspozycyjność (praca także popołudniami i w weekendy)

2.  Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w instytucjach o podobnym charakterze oraz w pracy z ludźmi
 •  mile widziana znajomość wielu języków obcych

3. Zakres obowiązków

 • dozorowanie i oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych
 • udzielanie informacji zwiedzającym na temat działalności Centrum, prezentowanych zbiorów i wystaw
 • współudział przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Centrum
 • prowadzenie lekcji muzealnych
 • prowadzenie sprzedaży w sklepiku muzealnym

4.  Warunki pracy i płacy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę, 4/5 etatu
 • miejsce pracy – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

5.  Oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 •   oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

 – Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Swarzędzu z siedzibą ul. Poznańska 14,

   62-020 Swarzędz,

-mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

   Przetwarzania,   

 – mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres:   

   osrodekkultury@swarzedz.pl

 – moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów

   rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

      Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, ul. Bramkowa 6 (wejście od str. ul. Mickiewicza), 62-020 Swarzędz lub przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: administracja@muzeum-swarzedz.pl w terminie do dnia 17.03.2019 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Opiekun ekspozycji”.

      O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty przesłane, niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną trwale zniszczone.