Praca – poszukiwany instruktor świetlicy miejskiej

Ośrodek Kultury w Swarzędzu

poszukuje instruktora, ½ etatu na zastępstwo

do Świetlicy Miejskiej w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego

godziny pracy 16:00 – 20:00, od poniedziałku do piątku

Opis stanowiska pracy:


Instruktor w świetlicy, to osoba odpowiedzialna za:


– koordynację pracy świetlicy
– tworzenie planu pracy świetlicy – rocznego, miesięcznego, oraz ramowego dnia zajęć
– opiekę nad dziećmi po szkole
– pomoc w odrabianiu lekcji
– prowadzenie zajęć dodatkowych takich jak m.in. zajęcia czytelnicze (zapoznawanie dzieci z  literaturą),  plastyczne (rozwijające wyobraźnię), matematyczne (uczenie liczenia i logicznego myślenia)
– prowadzenie gier i zabaw o charakterze integracyjnym, edukacyjnym
– upowszechnianie kultury w publicznych placówkach kulturalnooświatowych oraz w środowisku lokalnym    
–  kształtowanie upodobań i zainteresowań kulturalnych i artystycznych różnych grup społecznych oraz wspomaganie artystycznej twórczości amatorskiej
– tworzenie sekcji i kółek zainteresowań.


Wymagania:

 – wykształcenie wyższe pedagogiczne  (min. licencjat)
– mile widziane kursy z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
–  pasja i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą
–  mile widziane doświadczenie oraz kursy w zakresie animacji,  prowadzenia zajęć rozwijających potencjał dzieci.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz programem działania świetlicy prosimy przesyłać na adres biuro@ok-swarzedz.pl  lub adres korespondencyjny: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, skr. poczt. 42, 62-020 Swarzędz oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

 – Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Swarzędzu z siedzibą ul. Poznańska 14  62-020 Swarzędz
 – mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
 – mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres:  

   biuro@ok-swarzedz.pl

 – moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów  rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”.