Spotkanie edukacyjne – „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego”

W dniu 05.09.2019 r. o godz. 17:15 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14 odbędzie się spotkanie edukacyjne organizowane w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”
Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań.

Badania są przeznaczone dla osób w wieku 50-67 lat. Każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na krew utajoną w kale (odbiór już przygotowanych próbek do badań w dn. 13.09.2019 r. w godz. 12:00 – 16:00)
  • powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

  • wiek 50-67 lat,
  • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  • wypełnienie ankiety monitorowania i oświadczenia uczestnika projektu,
  • osobiste dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.badaniaopen.pl.

Dodaj komentarz