O NAS

Historia Ośrodka Kultury w Swarzędzu sięga 1957 roku, kiedy to Swarzędzka Fabryka Mebli powołała do życia Świetlicę Międzyzakładową. Pełniła ona rolę centralnej jednostki kultury dla mieszkańców miasta. Prowadzono w niej różne zespoły hobbystyczne – wokalny, instrumentalny, muzyczny, recytatorski, fotograficzny, kółko szachistów i bilardzistów oraz kabaret „Swarożyc”. Pod koniec lat 60. XX wieku z działań świetlicowych korzystało rocznie sześć tysięcy osób.

W Swarzędzu istniała również Świetlica Cechu Stolarzy Swarzędzkich, w której funkcjonowały trzy sekcje: gier sportowych i lekkoatletyki, tenisa stołowego oraz kulturystyki. Organizowano tam choinki noworoczne dla dzieci, wystawy prac terminatorów stolarskich, wieczory poezji i koncerty. Trzecią świetlicę zorganizowała w 1968r. Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu. Powstał w niej zespół taneczny, artystyczny, kulturalno-oświatowy, Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Klub Młodzieżowy oraz zespół instrumentalno-wokalny pod nazwą „Gejzery”.

1 stycznia 1977 roku, po utworzeniu Urzędu Miasta i Gminy zaczął funkcjonować Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który powstał na bazie Świetlicy Międzyzakładowej. Stał się placówką wychowania przedszkolnego, miejscem pracy zespołów hobbystycznych, artystycznych oraz organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. Funkcjonowało tam kilkanaście sekcji i stowarzyszeń, m.in. Swarzędzkie Towarzystwo Kulturalne, Klub „Esperanto”, Zespół Twórców w Drewnie, studium muzyczne, kółko fotograficzne i filatelistyczne. W ramach swojej codziennej działalności, Ośrodek Kultury organizował turnieje wiedzy obywatelskiej, konkursy rozrywkowe, dyskoteki, spotkania z artystami, pisarzami i działaczami społecznymi. W Swarzędzu gościli między innymi Hanka Bielicka, Alina Janowska, Danuta Rinn, Krystyna Sienkiewicz, Sława Przybylska, Jerzy Ofierski, Bogdan Łazuka. W 1978r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dyplom uznania od ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia na odcinku upowszechniania kultury.*

Obecnie w Ośrodku Kultury funkcjonują różnorodne sekcje, w tym instrumentalna, piosenki, plastyczna, teatralna, fotograficzna, szachowa, perkusyjna, Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, Zespół Regionalny „Olszyna”. Ośrodek Kultury współpracuje również ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Orkiestra Dęta Swarzędz i Chórem Męskim „Akord”. Ponadto Ośrodek Kultury zatrudnia animatorów kultury dzieci i młodzieży, którzy prowadzą zajęcia artystyczne – plastyczne, muzyczne, teatralne w dwóch świetlicach miejskich w Swarzędzu oraz siedmiu świetlicach wiejskich na terenie całej gminy. W zajęciach animacyjnych uczestniczy ponad 400 dzieci tygodniowo.

W 2011 roku Ośrodek Kultury zmienił swoją siedzibę i wyprowadził się z ul. Piaski 4. Budynek przy ul. Poznańskiej 14 znacznie poprawił warunki lokalowe, co przełożyło się na ożywienie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy. W nowym budynku mieszczą się dwie sale prób, umożliwiające rozwój działalności muzycznej miejscowych zespołów amatorskich. Od poniedziałku do soboty korzysta z nich aż dziesięć kapel, wśród których są zarówno te rozpoczynające swoją przygodę z muzyką, jak również doświadczeni instrumentaliści. Sale prób umożliwiają rozwój umiejętności i pasji, jaką jest muzyka.

Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem około 30 wydarzeń artystycznych rocznie, wśród których są koncerty, spektakle, występy kabaretowe i wystawy. Do największych i najpopularniejszych imprez należą Dni Swarzędza, Święto Patrona Miasta – Józefinki, Eko Babie Lato oraz Festiwal Orkiestr Dętych.

W roku 2017 Ośrodek Kultury obchodził jubileusz 60-lecia swojej działalności. Na przestrzeni lat Ośrodek Kultury w Swarzędzu służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy Swarzędz oraz upowszechnianiu i ochronie kultury. Swoje cele realizuje poprzez współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez upowszechniających najbardziej wartościowe dobra i osiągnięcia kulturalne miasta, gminy, regionu, kraju, wspieranie oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie działalności rozrywkowej oraz edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.