SEKCJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne mają na celu uruchomienie wyobraźni dziecka opartej na skojarzeniach, wyrobienie umiejętności wyrażania uczuć i nastrojów, przygotowanie ciała i rozwój jego ekspresji, przygotowanie aparatu mowy, uświadomienie możliwości głosu i poprawienie jego sprawności oraz opanowanie tremy, wstydu towarzyszącego występom bądź zabawie w grupie- tzw. ,,otwieranie’’.

Teatr dziecięcy to zabawa, która obejmuje kolejne obszary dziecięcej świadomości. Na zajęciach rozwijamy m.in. umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język teatralny i zabawę

Zajęcia obejmują zakres działań od prostych ćwiczeń narządów mowy do rozbudowanych inscenizacji m.in.

– zapoznanie z teatrem formy (m.in. teatr rąk, )

– podstawy budowy i wykonywanie prostych lalek (pacynki, kukły)

– opanowanie podstaw animacji klasycznych technik teatru lalek za parawanem: pacynka, kukła

– emisja głosu ( jej zastosowanie w teatrze żywoplanowym i w działaniach z formą, za parawanem)

– ćwiczenia dykcyjne

– improwizacja z tekstem bądź bez tekstu na zadany temat

– świadomość ciała- podstawy ekspresji scenicznej

– przygotowywanie małej formy teatralnej z zakresu teatru lalek (np. bajka)

Termin zajęć: każda środa, godz. 16:30-19:30

Zajęcia prowadzi Magdalena Pawelec – aktorka teatralna, kabaretowa i telewizyjna. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

Kontakt: 509 049 431