STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE AKORD

Stowarzyszenie Śpiewacze AKORD jest zespołem współpracującym z Ośrodkiem Kultury. W 2008 roku obchodził swoje 50-lecie.

Od 30 lat Chórem Męskim Akord Cechu Stolarzy Swarzędzkich dyryguje Jadwiga Maćkowiak.

Chór wykonuje utwory najwybitniejszych kompozytorów, od średniowiecza po muzykę współczesną. Swoim śpiewem Chór nie tylko uświetnia wiele uroczystości miejskich, koncertuje także poza granicami gminy, a nawet kraju. Współpracuje z zaprzyjaźnionym chórem Concordia z Ronnenbergu w Niemczech, bierze udział w koncertach charytatywnych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu. Chór jest również uczestnikiem licznych prestiżowych konkursów. Jednym z bardziej cenionych osiągnięć jest III miejsce w kategorii chórów męskich na II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ventspils na Łotwie w 1990 roku. Najbardziej niezapomnianym występem był koncert chóru na Placu Świętego Piotra w Rzymie w 24-rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.