Deklaracja dostępności

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Wejścia są z poziomu gruntu.

Miejsce Obsługi Interesanta znajduje na piętrze. Do miejsca obsługi prowadzą schody. Brak dostępu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Obsługa w pomieszczenie na parterze. 

Pozostała część budynku jest niedostępna dla wszystkich interesantów.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).