Tag: Uniwersytet Swarzędzki

UNIWERSYTET SWARZĘDZKI O PIŁCE NOŻNEJ

20 kwietnia 2015 r. spotkanie w ramach Uniwersytetu Swarzędzkiego miało inny charakter niż wszystkie dotychczasowe. Nie był to tradycyjny wykład, prowadzony przez profesora, poruszający tematykę naukową. Tym razem w Ośrodku Kultury w Swarzędzu rozmawiano owięcej…

SŁAWOMIR PIETRAS O JERZYM WALDORFFIE

23 marca, w ramach spotkań na Uniwersytecie Swarzędzkim, odbył się wykład poświęcony wybitnemu Polakowi – Jerzemu Waldorffowi. O tym znanym pisarzu, publicyście i krytyku muzycznym, w poniedziałek 23 marca br., opowiadał człowiek blisko z nimwięcej…

UNIWERSYTET SWARZĘDZKI O ISLAMIE

16 lutego 2015 r., na kolejnym spotkaniu zorganizowanym w ramach Uniwersytetu Swarzędzkiego, dyskutowano o problemach Bliskiego Wschodu. Wykład pt. „Czy zwycięży islam brutalny?” wygłosił autor artykułów i książek związanych z problematyką terroryzmu oraz fundamentalizmu islamskiegowięcej…

UNIWERSYTET SWARZĘDZKI A POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA

19.01.2015 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu wykład pt. „Dylematy polskiej polityki zagranicznej” wygłosił prof. Jan Sandorski. Rozważania na temat stosunków Polski z innymi państwami rozpoczęły się wprowadzeniem w genezę konfliktów z naszymi zachodnimi sąsiadamiwięcej…

UNIWERSYTET SWARZĘDZKI O SPORCIE

17. Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego to inicjatywa, która „odwiedziła” Uniwersytet Swarzędzki z wykładem red. Marka Lubawińskiego pt. „Kreacyjno – integracyjna rola sportu w powiecie poznańskim” .  Temat przedstawiony w przyjazny sposób wyposażył słuchaczy w wiedzęwięcej…