SWARZĘDZKIE CENTRUM HISTORII I SZTUKI

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki powstało w dawnym budynku remizy strażackiej, przystosowanym do celów muzealnych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 rok. Inwestycja – w dużej mierze sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Swarzędz środków z Unii Europejskiej – jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego historię i różnorodność kulturalną Swarzędza.

Misją Centrum jest gromadzenie, ochrona oraz promowanie duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Do podstawowych zadań należy także upowszechnianie wiedzy o tradycjach i zabytkach gminy, bogatej historii rzemiosła stolarskiego, a ponadto przybliżanie mieszkańcom twórczości lokalnych artystów. Wizyta w SCHiS zachęca do dialogu z kulturą, jest przyczynkiem do dalszego jej poznawania.

Bogaty program edukacyjny (lekcje muzealne skierowane do uczniów w różnych grupach wiekowych, warsztaty, regularne prelekcje), działalność wystawiennicza (wystawy stałe i czasowe) oraz różnorodność form przekazu (tradycyjne gabloty i multimedialne prezentacje) tworzą sprzyjające warunki do uczestnictwa w kulturze odbiorcom w różnym wieku. Centrum zaprasza do zapoznania się ze zbiorami, wirtualnego spaceru po dawnym Swarzędzu, odszukania znajomych miejsc na makiecie, budowy wirtualnego mebla i wcielenia się w rolę strażaka.

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

ul. Bramkowa 6

62-020 Swarzędz

www.muzeum-swarzedz.pl

Godziny otwarcia

wtorek – piątek
godz. 09:00 – 16:00

sobota – niedziela
godz. 13:00-17:00

Wstęp bezpłatny

Ostatnie wejście na ekspozycję godzinę przed zamknięciem.

Grupy powyżej 10 osób prosimy o kontakt w celu rezerwacji.

Kontakt

administracja@muzeum-swarzedz.pl

+48 (61) 27 98 594

Julia Dymitrowska-Koch
kierownik SCHiS

Hanna Jałocha
p.o. Kierownika SCHiS

Anna Roś-Palacz
opiekun ekspozycji SCHiS