ŚWIETLICA WIEJSKA W GRUSZCZYNIE

Adres świetlicy: Gruszczyn 62-006, ul. Swarzędzka 40

Prowadząca: Agnieszka Krysztofiak

Terminy zajęć: poniedziałek i czwartek 16:00 – 18:00

Profilowane działania: warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne