ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W ŚWIETLICACH DLA DZIECI Z POLSKI I UKRAINY / КОМАНДНІ ЗАНЯТТЯ У КЛУБАХ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ