Barak Kultury – MOBILNA ŚWIETLICA “MÓJ DOM”

Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie Fundacji Barak Kultury finansowanym przez Powiat Poznański.


Projekt „Mobilne Centrum Mój Dom”/Центр Мій Дім


Projekt „Mobilne Centrum Mój Dom” to seria wydarzeń przeznaczonych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących obecnie Powiat Poznański i jego okolice. Głównym celem projektu jest integracja społeczności i pomoc w aklimatyzacji w nowym środowisku.Wydarzenia odbywać się będą na terenie gmin powiatu poznańskiego. Ich program będzie obejmował: aktywności dla dzieci, arteterapię poprzez warsztaty (odprężające zajęcia manualne, ruchowe, malarskie i graficzne. Możliwość do zrelaksowania się i jednocześnie stworzenia czegoś kreatywnego), wystawę i zajęcia terapeutyczne oraz możliwość rozmowy z psychologiem.


Проект «Мобільний центр «Мій дім» – це серія заходів, призначених для українців, які зараз проживають у Познанському повіті та його околицях. Основна мета проекту – об’єднати громаду та допомогти їй адаптуватися в новому середовищі.Заходи відбуватимуться в гмінах Познанського повіту. Програма проекту включатиме: заходи для дітей: арт-терапію через майстер-класи (мануальні, танцювальні, та графічні заняття, які не лише розслаблюватимуть, а й даватимуть можливість творчісті); виставку, терапевтичні заняття та спілкування з психологом.