FOTO-RELACJA INSCENIZACJI WYMARSZU SWARZĘDZAN DO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

“Inscenizacja wymarszu swarzędzan do Powstania Wielkopolskiego” – żywa lekcja historii.

We wtorek 16 stycznia w 105. rocznicę wymarszu swarzędzan do Powstania Wielkopolskiego na miejskim rynku mogliśmy wziąć udział w ,,żywej lekcji historii”. Grupa rekonstrukcyjna przybliżyła mieszkańcom wydarzenia sprzed ponad 100 lat. Inscenizacja składała się z trzech epizodów: zdobycia niemieckiego posterunku, zerwania flagi pruskiej z ratusza i aresztowania niemieckiego burmistrza, a także odczytania odezwy do mieszkańców, zbiórki powstańców-ochotników, musztry, uformowania kolumny i wymarszu do walki.

Inscenizacji towarzyszył komentarz narratora, przybliżający tło historyczne tamtych wydarzeń.

Swarzędzanie mieli okazję – jak w prawdziwym obozie powstańczym zobaczyć nie tylko walecznych ochotników, ale również karabiny maszynowe, konie, a także skosztować grog powstańczy nalewany prosto z XIX wiecznej kuchni polowej.

fot. M. Łuczak