INSCENIZACJA WYMARSZU SWARZĘDZAN NA POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

16 stycznia 2024

Godz. 17:00

Rynek w Swarzędzu

Inscenizacja przedstawia 3 epizody:

1. Zdobycie posterunku niemieckiego

2. Zerwanie flagi pruskiej z ratusza oraz aresztowanie burmistrza

3. Odczytanie odezwy do mieszkańców, zbiórka powstańców-ochotników, musztra i sformowanie kolumny

Szczegóły inscenizacji:

15 rekonstruktorów (Niemcy, powstańcy i cywile).

3 epizody powstańcze, do których wprowadzenie za każdym razem robi osoba prowadząca imprezę.

Epizod 1:

Zdobycie posterunku niemieckiego, w tym celu robimy małą dioramę , w skład której wchodzi: budka strażnicza (pruska), małe „zasieki”, worki i CKM. Tutaj mamy na posterunku dwóch, trzech Niemców. Zakładamy oddanie dosłownie kilku strzałów, po których Niemcy się poddają, zostają aresztowani, posterunek jest obsadzony przez powstańców.

Epizod 2.

Zerwanie flagi pruskiej z ratusza oraz aresztowanie burmistrza. Tutaj grupa powstańców zrywa flagę, wiesza w jej miejsce flagę powstańczą, aresztuje burmistrza i oddaje go pod straż Straży ludowej.

Epizod 3.

Odczytanie odezwy do mieszkańców oraz zbiórka powstańców-ochotników, krótka musztra i sformowanie kolumny. Tutaj mamy również powstańców (dwóch) konno, którzy przyłączają się do powstania, bądź jednego z koniem oraz dowódcę, który pojedzie na przodzie, przed piechotą i odprowadzi „do Poznania” oddział powstańczy. Oddział odmaszeruje kawałek, po czym sformuje „obóz” – karabinki w kozły, uwiązane konie. Tutaj stałaby kuchnia polowa (oryginalna konna, szwajcarska z końca XIX wieku), z której wydawany byłby „powstańczy grog”, ludzie robiliby zdjęcia. Miejsce „obozu” musiałoby się znaleźć w pobliżu budki strażniczej, tak by stała się również elementem „obozu”.