KONCERT KARNAWAŁOWY SWARZĘDZKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Ośrodek Kultury w Swarzędzu zaprasza na Koncert Karnawałowy w wykonaniu Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.
Zapraszamy 4 lutego 2024 r. do Hali Sportowej SCSiR w Swarzędzu przy ul. Św. Marcin o godz. 17:00
Z A P R A S Z A M Y – W S T Ę P W O L N Y