PRACA SZUKA TECHNIKA

‼️Ośrodek Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz ogłasza nabór na stanowisko:

👉Technik

Data ogłoszenia oferty: 20.02.2024 r.

👉Opis stanowiska:

1. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Określenie stanowiska: Technik

👉Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie minimum zawodowe

2. Prawo jazdy – min. kat. B

3. Dyspozycyjność (możliwa praca w weekendy)

4. Mile widziana znajomość obsługi komputera, sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego

👉Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie prac konserwatorsko – technicznych.

2. Dokonywanie codziennego przeglądu obiektów i wykonywanie prac gospodarczych na terenie Ośrodka Kultury.

3. Pomoc przy obsłudze imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu (dotyczy również weekendów i dni wolnych od pracy)

Oferujemy stabilną, ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury.

👉Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

👉Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 lub pocztą na podany adres lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ok-swarzedz.pl w terminie do 15 marca 2024 r.

👉Uwagi końcowe:

1. Dostarczone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane analizie

2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

Dodaj komentarz