ORKIESTRA FLAŻOLETOWA W WĄGROWCU

W sobotę 19 lipca o godz. 17:00 Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa uroczyście zainaugurowała XVII Wągrowiecki Festyn Cysterski. Wyjątkowo w tym roku przedsięwzięcie odbyło się przy kościele farnym pw. św. Jakuba Apostoła, a nie na terenie klasztoru ze względu na prace remontowe.

SOF wystąpiła w średniowiecznych strojach, a w repertuarze dominowała muzyka z XIII wieku. Muzyce towarzyszyły: pokazy druku dawnego, pieczęci i drzeworytów, warsztaty kaligrafii przygotowane przez Pelplińskie Skryptorium Cysterskie, pokazy czerpania papieru, warsztaty witrażu oraz iluminatora, heraldyka i średniowiecznego skryby.

fot. Daniel Kasperczak