SŁAWOMIR PIETRAS O JERZYM WALDORFFIE

23 marca, w ramach spotkań na Uniwersytecie Swarzędzkim, odbył się wykład poświęcony wybitnemu Polakowi – Jerzemu Waldorffowi. O tym znanym pisarzu, publicyście i krytyku muzycznym, w poniedziałek 23 marca br., opowiadał człowiek blisko z nim związany – były dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu – Sławomir Pietras.

Przybyli na wykład słuchacze mieli okazję poznać życiorys Jerzego Waldorffa – człowieka, który część swojego życia, od nauki w Gimnazjum św. Marii Magdaleny, po studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego i Konserwatorium Muzycznym, spędził w Poznaniu. Była to postać bardzo mocno związana z Wielkopolską. Darzył ten region dużym sentymentem i przez całe swoje życie znakomicie propagował Poznań – „umiał mówić o tym, co jest najważniejsze w tym mieście”.

Sławomir Pietras, opowiadając o życiu, twórczości i działalności społecznej Jerzego Waldorffa, przypomniał wszystkim zgromadzonym o organizowanych przez niego w czasie okupacji koncertach, napisanych ponad 20. książkach, toczonych głośnych kampaniach, a także ogromnym zaangażowaniu w odnawianie grobów na Powązkach, których był prawdziwym kustoszem.

Spotkanie zakończyło się przytoczeniem kilku anegdot o Jerzym Waldorffie, które rozbawiły zgromadzonych słuchaczy.

Kolejny wykład na Uniwersytecie Swarzędzkim odbędzie się 20.04.2015 r.

Kornelia Choryńska