ZESZYTY SWARZĘDZKIE – WYDANIE NR 1

W poniedziałek, 14 grudnia w Pałacyku pod Lipami w Swarzędzu odbyła się szczególna uroczystość. Licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w spotkaniu promującym pierwsze wydanie długo oczekiwanych „Zeszytów Swarzędzkich”.

Idea wydawania regionalnego czasopisma popularnonaukowego zrodziła się już w 1990 roku. Dzisiaj w roku 2009 dzięki lokalnym władzom samorządowym w końcu doczekała się realizacji. Wydawnictwo zaplanowane jako rocznik będzie gromadziło szeroko pojętą wiedzę dotyczącą historii oraz kultury miasta i gminy Swarzędz. Redaktor naczelny rocznika Arkadiusz Małyszka podziękował burmistrz Annie Tomickiej za sfinansowanie przez UMiG pierwszego, historycznego wydania „Zeszytów Swarzędzkich”.

Wieczór był pełen wspomnień, rozmów o dziejach naszego regionu i nieznanych wątkach historycznych. Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa zadbała o piękną oprawę muzyczną uroczystości, a Ośrodek Kultury za stronę organizacyjną spotkania.