III spotkanie Swarzędzkiego DKF’u – RELACJA

9 kwietnia odbyło się już III spotkanie  Swarzędzkiego DKF’u. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała  film pod tytułem „12 gniewnych ludzi”. To dramat sądowy rozgrywający się w 1957 roku. Został zrealizowany w oparciu o powstałe dwa lata wcześniej teatralne przedstawienie telewizyjne Reginalda Rose’a.

Ukazana historia opisuje ławę przysięgłych, która obradowała po procesie młodego chłopaka, który został oskarżony o morderstwo. Film oparty został na znakomitym scenariuszu
i niezwykle precyzyjnej inscenizacji. Ale zadanie było bardzo trudne. W samym założeniu było to dzieło formalnych ograniczeń – rozgrywające się w sędziowskim pokoju, przy jednym stole, składające się
z nieustannych monologów i dialogów. Stał się jednak wzorem prostoty a zarazem popisem narracyjnej dynamiki.

Został zrealizowany w prawdziwej sali sądowych posiedzeń, składa się z 375 ujęć, z wykorzystaniem ruchu kamery i bardzo wielu punktów widzenia.

Na zakończenie odbyła się bardzo burzliwa – ale jakże konstruktywna dyskusja na temat wyświetlonego filmu. Uczestnicy wyrażali swoje poglądy i opinie, wzajemnie komentując swoje uwagi.

Dziękujemy wszystkim za obecność !

Na kolejne – już IV – spotkanie, zapraszamy 14 maja o godzinie 19:00 !