WYSTAWA “LAS I ŁOWIECTWO”

Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem rycin związanych z lasem i łowiectwem. W Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbył się wernisaż wystawy „Las i łowiectwo jako czynnik kulturotwórczy w ekslibrisie i grafice artystycznej z kolekcji Ryszarda Wagnera”. Wystawę otworzyli Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Komisarz wystawy – Dyrektor Ośrodka Kultury Filip Przepióra.

Jednym z najważniejszych czynników kulturotwórczych w rozwoju człowieka jest las. Łowiectwo, obok rybołówstwa i zbieractwa jest nierozłącznie związane z historią człowieka. Na przestrzeni lat wykształciło ono własną kulturę – materialną i duchową, obejmującą szerokie spektrum tematyczne. Inicjatywa powstania wystawy zrodziła się w poznańskim Oddziale Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, którego członkiem jest Ryszard Wagner – swarzędzanin, bibliofil, kolekcjoner, propagator kultury łowieckiej i autor wielu wystaw grafiki użytkowej. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz Ośrodka Kultury, wystawa zagościła w sobotę w jednej z sal ekspozycyjnych.

Wystawę przygotowali Ryszard Wagner, Krzysztof Kadlec i Wojciech Matysiak. O oprawę artystyczną wernisażu zadbał Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”, działający przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. W tematykę lasu i jej kulturotwórczą rolę w życiu człowieka wprowadził uczestników wystawy Arkadiusz Wagner, historyk sztuki, pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu i Rady Okręgowej Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, Oddziału Poznańskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Lasów Komunalnych w Poznaniu.

Wernisaż wystawy poprzedziła Okręgowa Msza Święta Hubertowska, która odbyła się w kościele pw. Św. Marcina w Swarzędzu.

fot. Mariusz Łuczak