Zdrowy Senior – warsztaty dla seniorów i ich rodzin.

Serdecznie informujemy o bezpłatnych warsztatach skierowanych do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia, ich opiekunów i wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów znajdują się na plakacie. Warsztaty prowadzić będą specjaliści: dr n. med. Joanna Rybacka – Mossakowska – specjalista neurolog oraz mgr Anna Maria Majchrzycka – gerontolog. 

Podczas warsztatów będziemy mówić profilaktyce chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych i neurologicznych, jakie mogą dotyczyć seniorów, w tym: zaburzeń lękowych i depresji oraz roli rodziny w profilaktyce, diagnostyce i terapii tych chorób. Poznamy także praktyczne aspekty dotyczące treningu poznawczego (pokażemy konkretne ćwiczenia jakie można wykonywać w domu) oraz komunikacji z seniorem – każdy uczestnik otrzyma broszurę z ćwiczeniami.

Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się zaburzeń natury neurologicznej i psychicznej. Wśród najczęściej występujących schorzeń tego typu możemy wymienić: wylewy i udary mózgu, zaburzenia poznawcze, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, depresje, zaburzenia lękowe. Warto wiedzieć jak objawiają się wyżej wymienione schorzenia i jak sobie z nimi radzić.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu w okresie późnej dorosłości oraz starości. Udowodniono, że tak jak z wiekiem maleje wydolność mięśni, organów, sprężystość skóry, tak samo mniej sprawnie działa mózg, co przejawia się przede wszystkim w postaci dłuższego czasu, jakiego potrzebuje na przefiltrowanie, przetworzenie i zakodowanie informacji z otoczenia. Badania wykazują również, że odpowiedni trening może spowodować spowolnienie zachodzących procesów stopniowej utraty sprawności poznawczej.

Link do wydarzenia w gminie Swarzędz: https://www.facebook.com/events/2502402216515071/